کرونا 12 هزار خانوار تهرانی را فقیر کرد

به گزارش ایپتن، اگر وقت مان بیشتر بود، اگر ابوالفضل پرپنچی 45دقیقه بعد مجبور به حضور در جلسه دیگری نبود، می توانستیم سؤالات بیشتری از او بپرسیم و درباره فقرای استانی که در آن زندگی می کنیم، بیشتر از اینها حرف بزنیم.

کرونا 12 هزار خانوار تهرانی را فقیر کرد

ولی همین هایی را هم که زیر سایه عجله ای که بر جلسه حاکم بود، پرسیدیم برای اثبات این که هیچ بعید نیست در همسایگی تک تک ما آدم هایی سرگرسنه بر بالین بگذارند یا با شکم نیم سیر آبروداری کنند، کافی بود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با این که گفت در این استان 80 هزار و 134خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند و از این تعداد به بیش از 140هزار نفر به طور مستمر کمک می شود، ولی این را هم گفت که نمی تواند با اطمینان بگوید کسی نیازمند و گرسنه نیست.

او آماری داد که موید این حرف بود، این که دهک اول در استان تهران حدود یک میلیون و200هزار نفرند که کمیته امداد فقط 8 تا 9درصدشان را تحت پوشش دارد البته باعث خوشوقتی بود که ابوالفضل پرپنچی بدون خودسانسوری یاد بچگی ها کرد و گفت چون بچه جنوب شهر است، فقرا را خوب درک می کند و معنی ندارم را حسابی می فهمد.

این حرف البته برای مردمی که جیب شان خالی است نان نمی شود ولی به هر حال شاید تسکینی باشد برای نیازمندانی که از نخوت و تکبر بعضی مدیران به ستوه آمده اند.

امسال کمیته امداد 43ساله می شود. آیا این عمر برای تشکیلاتی که قرار بود شرایط معیشت محرومان را به طور ضربتی و در کوتاه مدت ساماندهی کند، زیاد نیست؟

این سؤال را باید بزرگانی که درکشور برنامه ریزی می کنند، جواب بدهند. اما به طور کلی وقتی ارز گران می شود، قیمت خانه بالا می رود و کرونا در کشور شایع می شود و در نتیجه مسائل پشت سرش ظاهر می شود کمیته امداد مقصر هیچ کدام از این اتفاقات نیست و ما فقط داریم فقر را تحویل می گیریم.

من نمی گویم شما عامل فقیرشدن مردم هستید اما به نظر می رسد در مبارزه با فقر در یک چرخه فرسایشی قرار گرفته اید.

این طور نیست. ما تشکیلاتی کاملا تخصصی، علمی و پیگیر داریم، برنامه هایمان هم کاملا معین است مثل برنامه حل فقر. اما یکدفعه سونامی قیمت مسکن و اجاره بها پیش می آید و کلی آدم در خیابان ها بی خانمان می شوند. بنابراین کمیته امداد به عنوان بال عاطفی نظام به این موضوعات رسیدگی می کند. اگر نهادهایی مثل امداد و بهزیستی حمایت نکنند افراد بی خانمان و مشکل دار باید از کجا حمایت بگیرند.

ما سال پیش در استان تهران30هزار وام قرض الحسنه به متقاضیان دادیم که اگر کمک های جزئی ما نبود عده ای واقعا به مشکل برمی خوردند.

شما گفتید تشکیلاتی هستید که فقر را تحویل می گیرید. سال 99 در استان تهران چند فقیر تحویل گرفتید؟

شاید تعداد متقاضیان بیشتر از این باشد ولی چیزی که ما توان داشتیم تحت پوشش دریافت حدود 12هزار خانوار از زمان شروع کرونا تا امروز بود.

کل متقاضیان چقدر بود؟

ما متقاضی پشت نوبت نداریم و احتمالا کسانی که تحت پوشش نرفته اند شرایط لازم را نداشته اند. شرط این است که افراد هیچ ممر درآمدی نداشته باشند. برای احراز این شرط هم مددجویان و نیروهای تحصیلکرده و متخصص کمیته امداد با دقت عمل می کنند.

شما اشاره کردید به خاطر افزایش اجاره بهای مسکن خیلی ها را از خیابان ها جمع کرده اید. در استان تهران این افراد سرگردان چند نفر بودند؟

بله. وقتی اجاره ها و ودیعه های مسکن بالا رفت، طبیعتا مراجعان ما هم زیاد شدند. افزایش قیمت ها باعث شد اثاث بعضی افراد، گوشه کوچه ها و خیابان ها بیاید. به طور میانگین در هر ماه، دو سه مورد این چنینی اتفاق می افتد که با کمک خیریه ها و گروه های جهادی به امورشان رسیدگی می کنیم.

مسکن، مشکل بزرگ قشر ضعیف است، برای همین ما از 10 تا 20میلیون تومان به آنها کمک می کنیم تا سرپناهی برای خود تهیه کنند. البته با کمک دولت و مجلس میانگین مستمری های ماهانه مددجویان تا 67درصد افزایش یافته و یک خانواده پنج نفره که قبلا نهایتا 600هزار تومان می گرفته حالا یک میلیون و 100هزار تومان دریافت می کند که کمک خوبی است.

البته معتقدیم که ما باید بر توانمندسازی مددجویان کار کنیم چون حال شان سال به سال بدتر می شود. بنابراین هرخانواده ای که به امداد مراجعه می کند ما ابتدا به سمت اشتغال سوقش می دهیم.

سرعت تولید فقر در استان را چقدر برآورد می کنید؟

سرعت تولید فقر تقریبا به اندازه تورم است و هر سال 3 تا 4درصد رشد فقر را می توانیم در سیستم هایمان مشاهده کنیم. البته درصد فقرا در استان تهران نسبت به بقیه استان ها بسیار پایین تر است، چون این استان بالاخره استانی صنعتی و خدماتی است و کار در آن پیدا می شود.

پس شیب فقر در استان تند و صعودی است چون شیب تورم به این شکل است.

در تهران سرعت فقر با تورم می خواند. نیازمندی هایی که به علت کرونا ایجاد شده نیز به صورت مقطعی این شیب را صعودی کرده. کسانی که در رستوران ها کار می کردند، پیک های موتوری و دستفروشان این روزها نیازهای زیادی دارند.

شما بیکارشده های کرونا را هم تحت پوشش می گیرید؟

بله، تعدادی را شناسایی کرده ایم و بنا به شرایطی که دارند به آنها سبد کالا یا کمک های دوره ای می دهیم. خلاصه حواس مان به آنها هست چون اگر اینها حمایت نشوند به زودی جامعه هدف کمیته امداد می شوند.

شما می توانید با اطمینان بگویید که در استان تهران هیچ کس سر گرسنه زمین نمی گذارد؟

متاسفانه در شهرهای بزرگ فقر پنهان وجود دارد و با قاطعیت نمی توان گفت گرسنه ای وجود ندارد. استان تهران که خیلی بزرگ است. شما در یک کوچه هم با قاطعیت نمی توانید این حرف را بزنید. اما این را با اطمینان می گویم کسی نیست که فقرش را به ما ابراز کند و ما بدون کمک رهایش کنیم.

شهر تهران چقدر فقیر دارد؟

براساس دهک های اعلام شده، دهک اول در استان تهران حدود یک میلیون و 200هزار نفر است اما ما 35هزار خانوار یعنی حدود چهارمیلیون نفر را تحت پوشش داریم که می شود 8 تا 9 درصد.

مبنای خط فقر در کمیته امداد چیست؟ آیا یک عدد است؟

نه ما با اعداد کار نداریم چون اگرعددها ملاک باشد نیازمندی ها بسیار فراتر از این می رود. ما زن سرپرست خانوار بودن، بچه یتیم داشتن، درآمد ثابت نداشتن و فقیر بودن را ملاک ارائه کمک به افراد

قرار داده ایم.

بیایید در مورد مستمری ها صحبت کنیم. سال 98 یک خانواده یک نفره از کمیته امداد 198هزار تومان می گرفت که این عدد در سال 99 به 350هزار تومان رسید. به نظر شما این مبلغ کافی است؟

البته ارقام سال گذشته برای امسال به طور میانگین 67درصد افزایش یافته، با این حال ما نمی گوییم این مبالغ کافی است. ولی کمک های ما فقط این مبالغ نیست. ما حمایت بیمه ای تحصیلی، اجاره، قبوض، جهیزیه و سبدهای معیشتی را هم داریم.

وقتی یک عدد مرغ حدود 50هزارتومان قیمت دارد، به نظر شما یک پیرزن یا پیرمرد فقیر با 350هزار تومان چه کار می تواند بکند، مخصوصا اگر بیمار هم باشد؟

آیا ما این فرد را بیمه نمی کنیم و خرج دوا و درمانش را خودش می دهد؟

مگر زندگی فقط با بیمه می چرخد؟ مگر این افراد آرزو ندارند؟

ما به شکل های مختلف به افراد نیازمند کمک می کنیم. تصور نکنید فقط یک حقوق می دهیم و آنها را رها می کنیم.با کمک های مکملی که ارائه می دهیم دریافتی ماهانه مددجویان به دو تا سه برابر این اعداد می رسد.

پس شما مدافع مبالغ مستمری هستید؟

مدافع نیستم و شاید این مبالغ کافی نباشد اما به هر حال بضاعت تصمیم گیران همین قدر است.

مستمری های کمیته امداد یک اشکال هم دارد، این که هر چه تعداد افراد خانواده بیشتر می شود دریافتی هر فرد کمتر از زمانی می شود که اگر تنها بود، دریافت می کرد. چرا این گونه است؟

چون تعداد که بالا می رود به این معناست که این خانواده فرزندانی دارد و این فرزندان تحت حمایت حامیان قرار دارند. اکنون در استان تهران حدود 87هزار حامی داریم که از بچه ها خانواده های نیازمند حمایت می کنند. اما یک پیرزن و پیرمرد تنها یا یک زن خودسرپرست از چنین حمایت هایی بی بهره اند. بچه ها تحت پوشش محسنین هستند و هرکدام تعدادی حامی دارند حتی تا 10نفر. سرانه اکرام ما در استان تهران 700هزار تومان و سرانه محسنین حدود 400هزار تومان در ماه برای یک خانواده است.

اگر همه این مبالغ را با هم جمع کنیم چیزی حدود دو میلیون تومان در ماه برای یک خانواده پنج نفره می شود. پس نتیجه می گیریم مددجویان کمیته امداد همگی زیر خط فقرند.

بله این که معین است. مددجویان زمانی از زیر خط فقر بیرون می آیند که صاحب شغل شوند. اینها دارند کمک های حداقلی دریافت می کنند تا دچار مسائل حاد نشوند. البته اکثرا در تهران این افراد شغل هم دارند مثلا خانم های زیادی در خانه های مردم کار می کنند، بعضی از اینها هم توسط اعضای فامیل حمایت می شوند. ما خبر نداریم این خانم ها چقدر می گیرند. پس اینها درآمدهای پنهانی نیز دارند.

اگر شما این آقای پرپنجی فعلی نبودید و به هر دلیل یکی از فقرای شهر بودید، دوست داشتید تحت پوشش کمیته امداد باشید؟

اگر هیچ جای دیگری نبود، بله. چه جایی بهتر از کمیته امداد. اینجا امن ترین جایی است که فرد می تواند بیاید.

مریم خباز - جامعه / روزنامه خبرنگاران

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 28 خرداد 1400 بروزرسانی: 28 خرداد 1400 گردآورنده: ipten.ir شناسه مطلب: 1647

به "کرونا 12 هزار خانوار تهرانی را فقیر کرد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کرونا 12 هزار خانوار تهرانی را فقیر کرد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید