نتیجه انتخابات آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد فرانسه دارد؟

به گزارش ایپتن، درحالی که اقتصاد جهان در حرکتی آرام ولی مستمر راه خود را در جهانی که هنوز با کرونا دست وپنجه نرم می نماید می یابد، انتخابات آمریکا نیز به عنوان عاملی اثرگذار بر اقتصاد بین الملل، به نتیجه خود نزدیک می گردد.

نتیجه انتخابات آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد فرانسه دارد؟

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق دیدن کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

درحال حاضر، علاوه بر انتخابات پیش روی آمریکا، مسائل متعددی بر اقتصاد دنیا اثرگذار هستند: همه گیری ویروس کرونا، افزایش نابرابری دنیای، تهدیدات موجود علیه مردم سالاری و سایر عوامل پیشینی مانند ساختارهای معیوب. از دید متخصصان اروپایی، به ویژه در فرانسه، ترجمان انتخابات آمریکا در اقتصاد، درواقع نبرد آرای راست افراطی با الهام از ایده های مرکانتیلیستیِ خودمحور علیه چپ افراطی با آمیزه ای از دیدگاه های اقتصادی اجتماعی و لیبرال برای احراز مهم ترین صندلی های قدرت در هژمونی روبه افول آمریکایی است.

فرانسه و سایر کشورهای اروپایی در حوزه اقتصاد کوشش دارند به جای نگاهی سیاسی به نتیجه انتخابات آمریکا، نگاهی راهبردی داشته باشند. ممکن است این کوشش ناکافی به نظر برسد، اما در بسیاری از موارد بهترین راه چاره برای عبور از بحران های فعلی و همزمان حفظ نگاه به آینده است. از دید اروپایی ها، انتخابات آمریکا مهمترین انتخابات در تاریخ 244 سال گذشته آمریکا محسوب می گردد. تا پیش ازاین، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هرگز دو نامزد این اندازه با یکدیگر متفاوت نبوده اند؛ به نحوی که تعارض آرای آن ها به شکاف اجتماعی عمیقی در کشور و قطبی شدن جامعه دامن زده است.

اقتصاد در فرانسه، علاوه بر کاخ سفید نگاهی ویژه نیز به کنگره آمریکا دارد؛ کنگره ای متشکل از خانه نمایندگان و سنا. این که چه حزبی ریاست هریک از این نهادها را برعهده بگیرد، در تصمیمات و روابط آینده آمریکا با دیگر کشورها معین نماینده خواهد بود و اثر مهمی بر اقتصاد بین الملل خواهد گذاشت. بااین حال، از دید فرانسه باتوجه به تقسیم و توازن قانونی قدرت در دست این سه نهاد، تحقق وعده های بایدن و ترامپ درمورد تصویب قانون هایی در حوزه اقتصاد و حتی دیگر حوزه ها، آن طور که این دو نامزد مدعی هستند، در عمل آسان نخواهد بود و نبود اکثریت قطعی، موجب بروز موانعی در فرایند قانون گذاری خواهد شد. باوجوداین، اگر هریک از احزاب به کاخ سفید راه یابند و پیروز به احراز اکثریت در خانه نمایندگان و/یا سنا شوند، می توانند اثری مهم بر چشم انداز سیاست اقتصادیِ نه فقط آمریکا، بلکه اقتصاد بین المللی بگذارند.

چالش های ترامپ برای اقتصاد فرانسه

امانوئل مکرون، وزیر سابق اقتصاد فرانسه پیش از ریاست جمهوری، تجربه برخورد با آمریکای دموکرات اوباما را داشت و طرح های اقتصادی مهمی برای اروپا و فرانسه درنظر گرفته بود، به ویژه مخالفتی جدی با تجزیه اتحادیه اروپا و جدایی بریتانیا از اتحادیه داشت که ضرری جدی برای شرکت های اروپایی و فرانسوی بود و مانعی برای تحقق بسترهای دنیای سازی مانند ترافیک آزاد نیز محسوب می شد. با پیروزی ترامپ، برنامه های فرانسه برای حضور در بازار بکر هشتاد میلیونی ایران، توافق تجاری فراآتلانتیکی، حفظ بازارهای اروپایی از گزند اقتصاد چین و طرح اقتصاد داخلی فناوری محور و استارت آپی مکرون با شکستی جدی روبرو شد. همه این طرح ها نیازمند سیاست گذاری های لازم برای بسترسازی و ایجاد زیرساخت بود. این نبرد سیاسی، آثار مهم اقتصادی برای فرانسه داشت، اما تصمیمات کاملاً اقتصادی ترامپ نیز با شعار اول آمریکا به شدت به اقتصاد فرانسه و اتحادیه اروپا ضربه زد و آثار آن با انتخاب مجدد ترامپ پایدار خواهد شد.

فرانسه در دروه چهارساله ریاست جمهوری ترامپ برخوردهایی جدی در حوزه اقتصاد با آمریکا داشت و حتی تا پای جنگی اقتصادی با آمریکا پیش رفت. آمریکا تعرفه های 25 درصدی بر کالاهای فرانسوی تحمیل کرد که ارزش آن ها به حدود 1.1 میلیارد یورو می رسید. تهدیدهای ترامپ علیه اقتصادیات دیجیتالی بر فرانسه به موضوعی داغ تبدیل شد. ضمن این که فرانسه درمورد سوءمدیریت آمریکایی در گروه هفت، تحریم ایران، جنگ تجاری با چین بدون درنظر دریافت هم پیمانان، کوشش برای تحقق برگزیت و نادیده دریافت حقوق شرکت ها و بانک های بین المللی فرانسوی و مجازات آن ها در موارد نقض تحریم هنوز بسیار شاکی است. پاریس در جریان تعرفه های آمریکایی، واشینگتن را تهدید کرد که موضوع را به سازمان تجارت دنیای خواهد کشاند. در حوزه اقتصاد، ملی گرایی جزم گرایانه ترامپ اثری از هم پیمانی دو کشور باقی نگذاشته است. بنابراین، بدیهی است نه فقط به لحاظ سیاسی که ازنظر اقتصادی نیز ترجیح امانوئل مکرون پیروزی بایدن است.

در چشم اندازی در سطح دنیای، مشکل فرانسه با نتیجه ای انتخاباتی به نفع ترامپ، بحث حکمرانی دنیای است که در بحران کرونا حداقل ازحیث وابستگی متقابل و لزوم چندجانبه گرایی پررنگ تر شد. به گفته تی یری دومونبریل، بنیان گذار و مدیر اندیشکده ایفری فرانسه، تأکید بر حکمرانی دنیای تنها راه مدیریت سلامت عمومی بود، اما انزواجویی آمریکایی با گرایش به دنیای سازی زدایی و تضعیف چندجانبه گرایی آن را زیر سؤال برد. به گفته دومونبریل، افول چندجانبه گرایی با ایده غربی حکمرانی و ظرفیت سازی برای حکمرانان جهت راهنمایی سیاست عمومی منسجم و مؤثر در تناقض است. از دید فرانسوی ها که اندیشه ورزی سیاسی را به عملگرایی اقتصادی آلمانی ترجیح می دهند، ترامپ مانع مهمی در برخورداری از خیر عمومی هژمون در نظم لیبرال است. آمریکا عاملی است که نقش مهمی در سیاست دنیای دارد، اما بدیهیاتی در حکمرانی دنیای را که به نظر می رسید یکی از مهم ترین آن ها همکاری و اعتماد در دنیای به هم پیوسته بود زیر سؤال می برد.

آمادگی فرانسوی ها برای هر نتیجه انتخاباتی

از دید توماس پیکتی، امانوئل سائزو گابریل زکمن اقتصاددانان فرانسوی، نتیجه انتخابات آمریکا به دیدگاه رأی دهندگان این کشور درمورد نابرابری بستگی دارد. آن ها با مطالعه داده های اقتصادیاتی عنوان نموده اند که نابرابری در آمریکا بسیار وخیم تر از آن چیزی است که به نظر می رسد و هر دو نامزد باید اقدامی جدی به ویژه با بروز شرایط کرونا اتخاذ نمایند. بنابراین، اقدامات اقتصادی تمرکز داخلی جدی خواهد داشت و صنایع آمریکایی با این نوع جهت گیری وارد رقابت دنیای خواهند شد. پیکتی تأکید دارد اروپا در طولانی مدت، خواستار مشارکت عادی با آمریکا درمقابل بحران های سلامت دنیای و تغییرات آب وهوایی است و این مسئله را به لحاظ سیاسی و اقتصادی در انتخابات آمریکا دنبال می نماید. از دید اروپای هنجارمحور این موضوعات نه فقط برای اروپا، بلکه برای سایر نقاط دنیا نیز اهمیت دارند.

در کوتاه مدت، شرایط ایده آل برای اروپا و فرانسه عبور از نوسانات در بازاهای بورس و صنایع مهم است. تا بیستم ژانویه سال 2021 که در این تاریخ دولت جدید آمریکا به طور رسمی اوضاع را به دست خواهد گرفت، محتمل است جهت گیری های مهمی در اقتصادهای داخلی و بین المللی متأثر از بحران کرونا شروع شده باشد. بدیهی است تا بیستم ژانویه نوساناتی در بازارهای مختلف دیده خواهد شد، اما درصورت بروز غافلگیری که محتمل است اعتراض ترامپ به نتیجه رأی یا نوع رأی دهی باشد، احتمال تشدید نوسانات یا طولانی تر شدن بازه این نوسانات وجود دارد. در کنار انتخابات آمریکا، عوامل دیگری نیز مانند برگزیت، امنیت داخلی و انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه وجود دارند که هریک به نوبه خود بر اقتصاد این کشور اثرگذار خواهند بود.

فرایند روابط تجاری کماکان نیازمند دیپلماسی و سیاست گذاری است که در سطح اتحادیه چالش مهم آن برگزیت است، اما خارج از اتحادیه نوعی تجمیع نیرو برای مقابله با احتمال انتخاب ترامپ و ازسرگیری جنگ تجاری آمریکا و چین دیده می گردد. فعالان در بازارهای بورس اروپایی و صنایع مهم، به ویژه در فرانسه، کوشش دارند از شرایط پُر استرس حاکم دوری گزیده و بی طرفی را که به زعم آنان، بزرگترین دارایی سرمایه گذار در موقعیت هایی با خطر افزایش نوسانات بازار است حفظ نمایند. سبد متنوع سرمایه گذاری و حفظ ذهنیت بی طرفانه از تاکتیک های فعلی در بازار بورس اروپایی برای ممانعت از اثرپذیری از عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری نتیجه انتخابات آمریکا بوده است.

کدام نتیجه انتخابات آمریکا برای اقتصاد فرانسه

بدیهی است بازارهای مطمئن آمریکایی باتوجه به مزیت ارز بین المللی دلار و ثبات شاخص های این اقتصاد در سال های گذشته، نظر بسیاری از سرمایه گذاران با خاستگاه فرانسوی و اروپایی را به خود جلب نموده است. اروپایی ها در بسیاری از بازارهای آمریکایی سرمایه گذاری نموده اند و همین سرمایه گذاری، بخشی از بدهی های امروز آمریکا محسوب می شوند. ازمنظر سرمایه گذاری داخلی در آمریکا، بسته به پیروزی بایدن یا ترامپ و رویکرد دولت های این دو نامزد در اختصاص بودجه و هزینه، اقتصادیات و تنظیمات دیگر، بعضی صنایع منتفع و بعضی دیگر متضرر خواهند شد.

بازارهای اقتصادی، سلامت و فناوری های سطح بالا، بخش هایی هستند که درمعرض تغییرات احتاقتصادیِ خوب یا بد قرار دارند. بایدن و ترامپ هریک به دلایل مختلفی کوشش دارند تنظیمات و مقررات شرکت های فناوری مانند فیس بوک و توییتر را تغییر دهند؛ هر دوی آنان به بیمه سلامتِ مقرون به صرفه و قیمت دارو تأکید داشته اند. سلامت و درمان، یکی از موضوعات اساسی برای نامزدهای انتخاباتی آمریکا، یکی از بخش های مهم سرمایه گذاری اروپایی محسوب می گردد و از دید اروپا این بخش آینده ای امیدوارنماینده خواهد داشت. به نظرِ سرمایه گذاران اروپایی، اتخاذ راهبردهای طولانی مدت بهترین راه چاره در برخورد با عدم قطعیت اقتصادی موجود است. در بدترین حالت سرمایه گذاران در بازارهای داخلی آمریکا می توانند برای پانزده سال انتخاب سرمایه گذاری پیروزی داشته باشند، درحالی که دوام احزاب سیاسی در رأس قدرت فقط چهار یا پنج سال خواهد بود.

ازنظر سرمایه گذاری دنیای، نتیجه انتخابات بر دیپلماسی، به ویژه بر روابط بین چین و آمریکا اثرگذار خواهد بود. دراین میان، اروپا با دو واقعیت بسیار متفاوت درصورت پیروزی بایدن یا ترامپ روبرو خواهد شد. سرمایه گذاران کوشش دارند با درنظر دریافت چشم اندازی وسیع تر فرصت های جدید درحال ظهور را درصورت انتخاب هریک از این دو کشف نمایند. ازنظر کارشناسان فرانسوی و اروپایی این که نتیجه انتخابات چگونه بر کشورهای سراسر آسیاپاسیفیک، ازجمله صادرنمایندگان سنگین وزنی مانند ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان تأثیر خواهد گذاشت بسیار مهم است. تحولات حول فناوری، تجارت و زنجیره تأمین برای سراسر این منطقه بسیار مهم خواهد بود. ادامه واکنش شدید آمریکا علیه چین بر دیگر کشورهای این منطقه نیز اثرگذار خواهد بود. درنتیجه، در تحلیل آینده اقتصاد بین الملل، به ویژه با بروز بحران کرونا، چهارساله ریاست جمهوری آینده آمریکا باتوجه به اثری که این مهم بر روابط چین و آمریکا دارد درنظر گرفته می گردد.

پس از سال ها عملکرد عالی سهام آمریکا و ترمیم چشم گیر سهام فانگ (FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix and Alphabet ) از ماه مارس، این دیدگاه مطرح می گردد که محتمل است چرخشی به نفع سهام اروپا به تأخیر بیفتد. عدم قطعیت موجود درمورد نتیجه انتخابات آمریکا موجب شده است بعضی سرمایه گذاران بین المللی جایی برای سود و تنوع سهام اروپایی و آسیایی بگذارند. بااین حال، پس از دو سال بیرون ریزی شدید، اوراق قرضه اروپایی در تابستان گذشته درون ریزی خالصی را تجربه کرد. همچنین سرمایه گذاران اروپایی در صندلی خوبی برای روبرو با تغییرات احتاقتصادی ناشی از نتیجه انتخابات هستند.

در دیگر بازارهای دنیای، مهم ترین تغییر احتاقتصادی در حوزه نفتی خواهد بود. قیمت امروز نفت در بازارها پس از بروز بحران کرونا، به مدیریت تأمین ازطرف سازمان کشورهای صادرنماینده نفت و هم پیمانان آن ها (اوپک پلاس) بستگی دارد. قیمت نفت ممکن است با انتخاب بایدن و کنگره ای که بین جمهوری خواستار و دموکرات ها تقسیم شده اثر بگذارد. علت آن جاست که هرگونه عادی سازی روابط ایران و آمریکا می تواند روزانه 1.5 میلیون بشکه از فراوری ایرانی به بازار بیفزاید. محتمل است این مسئله اوپک پلاس را بی ثبات نموده و قیمت ها را افزایش دهد. خطر افزایش تنظیمات صنعت شیل آمریکا تحت ریاست حزب دموکرات، با افزایش فراوری در دیگر نقاط دنیا جبران خواهد شد. درنتیجه، ترتیبات نفت شیل آمریکا در هر احتمال ممکن برای نتیجه انتخابات آمریکا، تأثیر چندانی بر قیمت نفت نخواهد گذاشت.

سخن خاتمهی

به نظر می رسد نتیجه انتخابات آمریکا اثر مهمی بر سرنوشت سرمایه گذاران فرانسوی و اروپایی ندارد و هنوز ضرب المثل پول پول می آورد برای آن ها مصداق دارد. باوجوداین، در چهارچوب دنیای، حضور بایدن در رأس قدرت به اقتصادهای تحت فشار اروپایی یاری خواهد نمود تا در فرایندی آرام بتوانند سیاست گذاری های بهتری برای برخورد اجتناب ناپذیر آمریکا و چین اتخاذ نمایند و از فرصتی حتی کوتاه برای بازیابی خود بهره مند شوند. درصورت انتخاب ترامپ، تغییرات شدید و آنی خواهند بود و اقتصادهای اروپایی ممکن است به شدت از قطار دنیای عقب بمانند. احتمال این که کشورهای اروپایی وارد جنگ اقتصادی چین و آمریکا یا بازیچه آن شوند بسیار است. درصورت انتخاب مجدد مکرون و ترامپ که ادامه شرایط موجود خواهد بود، اقتصاد فرانسه با ماهیت شبکه ای اش، درنبود حمایت های دیپلماتیک مرکل به شدت ضربه خواهد خورد و به طور کلی، انتظار رهبری اروپایی محور بروکسلی دیگر دور از ذهن خواهد بود. در خاتمه، به جدول سناریوهای آینده اقتصادی توجه کنید.

سناریوهای اقتصادی برای آینده انتخابات آمریکا

از دید فرانسه و اروپا

از بیشترین احتمال وقوع تا کمترین

رئیس جمهور منتخب

خانه نمایندگان

سنا

اقتصاد کلان

اقتصاد خُرد (داخلی آمریکا)

سرمایه گذاری توصیه شده برای بورس

1

ترامپ (موج قرمز: اکثریت جمهوری خواه)

جمهوری خواه

جمهوری خواه

- ادامه مقررات زدایی

- تمدید کاهش اقتصادیاتی که در دور اول جریان داشت

- ادامه جنگ تجاری با دنیا و در رأس آن چین

- تنش ژئوپلیتیکی به ویژه با ادامه تعرفه هایی بر کالاهای چینی و عوارضی برای واردات اروپایی

- افزایش سهام

- ثابت ماندن اوراق قرضه

- ثابت ماندن دلار

- ثابت ماندن نفت

- شرایط خوب برای بازارهای اقتصادی و انرژی

- عدم قطعیت برای بازارهای فناوری و سلامت

2

ترامپ (شرایط فعلی)

دموکرات

جمهوری خواه

- تغییر اقتصادیاتی بعید خواهد بود

- محدودیت سرمایه گذاری بر ابتکارات

- عدم قطعیت درمورد روابط تجاری

- تنش ژئوپلیتیکی به ویژه با ادامه تعرفه هایی بر کالاهای چینی و عوارضی برای واردات اروپایی

- ثابت ماندن سهام

- ثابت ماندن اوراق قرضه

- ثابت ماندن دلار

- ثابت ماندن نفت

- شرایط خوب برای مصرف نمایندگان مواد خام

- شرایط بینابینی برای سهام صنعتی و مواد

- خطر جنگ تجاری

3

بایدن (شرایط فعلی کنگره)

دموکرات

جمهوری خواه

- تغییر اقتصادیاتی بعید خواهد بود

- محدودیت سرمایه گذاری بر ابتکارات

- عدم قطعیت درمورد روابط تجاری

- بعضی عادی سازی ها برای برطرف تنش های ژئوپلیتیکی انجام خواهد شد

- مصاحبه با ایران

- کاهش نسبی تعرفه علیه چین

- افزایش سهام

- کاهش اوراق قرضه

- کاهش دلار

- کاهش نفت (ورود فراوریات ایرانی احتمالاً اوپک پلاس را بی ثبات خواهد ساخت)

- شرایط خوب برای مصرف نمایندگان مواد خام

- شرایط بینابینی برای سهام صنعتی و مواد

- خطر جنگ تجاری

4

بایدن (موج آبی: اکثریت دموکرات)

دموکرات

دموکرات

- اقتصادیات های بالا برای متعادل نماینده ها (آفست ها)

- هزینه برای سلامت عمومی، زیرساخت و تغییرات آب وهوایی

- بعضی عادی سازی ها برای برطرف تنش های ژئوپلیتیکی انجام خواهد شد

- مصاحبه با ایران

- کاهش نسبی تعرفه علیه چین

- کاهش سهام

- افزایش اوراق قرضه

- کاهش دلار

- ثابت ماندن نفت

- صرف هزینه برای اصلاح نظام سلامت و درمان و توسعه آن

- اجرای برنامه مشاغل سبز که برنامه ای برای تغییرات آب وهوایی و عدالت محیط زیستی است

- اختصاص بودجه برای مراقبت از بچه ها و سالمندان

- شرایط خوب برای صنعت و مواد

- شرایط بینابینی برای بازار سلامت

- عدم قطعیت برای فناوری و اقتصادی

کارشناس مسائل اروپا

310 310

منبع: خبرآنلاین
انتشار: 11 آبان 1399 بروزرسانی: 11 آبان 1399 گردآورنده: ipten.ir شناسه مطلب: 1215

به "نتیجه انتخابات آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد فرانسه دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نتیجه انتخابات آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد فرانسه دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید