مجلس قوی، نیازمند رأی سدید

به گزارش ایپتن، فرایند برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به روز های تعیین کننده خود نزدیک شده و رقابت لیست های انتخاباتی برای کسب اقبال عمومی بیش از همه چیز رخ می نماید.

مجلس قوی، نیازمند رأی سدید

به گزارش گروه رسانه های ایپتن، محمد جواد اخوان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت : فرایند برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به روز های مشخص کننده خود نزدیک شده و رقابت لیست های انتخاباتی برای کسب اقبال عمومی بیش از همه چیز رخ می نماید. آنچه شرایط انتخابات در دوره اخیر را به کلی با ادوار گذشته متفاوت کرده، وجود لیست های متعددی است که از سوی طیف های جریانات سیاسی و حتی اشخاص و چهره های ذی نفوذ اجتماعی ارائه شده است. به نظر می رسد عدم تفاهم طیف های گوناگون جبهه انقلاب در جهت رسیدن به لیست واحد، ناپختگی لازم در بعضی طیف های جوان تر این جریان و در عین حال تخت شدن جامعه (عبور از سلسله مراتب نخبگانی) به وسیله رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی در شکل گیری این شرایط مؤثر است. این آش تا حدی شور شده که بعضی صفحات نامعروف در شبکه های اجتماعی نیز به لیست­ سازی روی آورده و به تصور خود قربه الی الله خواه ناخواه به تشتت موجود دامن می زنند.

اما به نظر می رسد با توجه به دلایل زیر این تشتت در مجموع به نفع کلان انقلاب اسلامی نبوده و در شرایط کنونی آثار زیانبار خاص خود را به همراه دارد. چراکه تکثر لیست های انتخاباتی موجب سردرگمی مردم در هنگام رأی دادن شده و عملاً به دلیل اشتراک کم لیست های اصلی، پراکندگی آرا رقم می خورد و در نتیجه احتمال دو مرحله ای شدن انتخابات افزایش می یابد. شایان ذکر است که نامزد ها تنها در صورتی در مرحله اول پیروز به راهیابی به مجلس می شوند که حداقل 20 درصد آرا را کسب کنند که در صورت تکثر لیست ها تعداد بسیار کمی از چنین ویژگی ای برخوردار می شوند. در چنین شرایطی اولاً هزینه قابل توجهی برای برگزاری مجدد انتخابات در شهر های بزرگی، چون تهران به بیت المال تحمیل می شود و ثانیاً نامزد های راه یافته نیز از رأی سدید برای تأثیرگذاری و نقش آفرینی در ادامه کار برخوردار نیستند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1392 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرمودند: هر کسی که انتخاب خواهد شد - که تقدیر الهی را ما نمی دانیم - اگر چنانچه آرای بیشتری از مردم را داشته باشد، در صورتی که دارای رأی سدید و خوبی باشد، بهتر می تواند از آن رأی دفاع کند؛ می تواند در مقابل معارضین کشور بایستد. کشور ما دشمن دارد، معارض دارد.... در مقابل دشمن بین المللی، با اراده قوی، با احساس عزّت، با اعتماد به این ملت - به این ملت باید اعتماد کرد.

معظم له در دیدار مردم آذربایجان یکی از بایسته های ایران قوی را، شکل گیری مجلس قوی بر شمرده و فرمودند: یکی از مصادیق قوی شدن همین است که یک مجلس قوی داشته باشیم؛ مجلسی که در مقابل توطئه های دشمن، با وضع قوانین لازم، با هدایت دولت ها به سمت مطلوب، بتواند کشور را مصونیت ببخشد؛ یک مجلس قوی این جوری است.

از برآیند بیانات رهبر معظم انقلاب که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، به نظر می رسد تحقق مجلس قوی نیازمند راهیابی کنندگانی مؤمن، انقلابی و شجاع با رأی سدید مردم است. رأی سدید در اینجا به مفهوم میزان آرای قابل توجهی است که پشتوانه کننده انقلابی در تصمیمات مهم در مسائل داخلی و بین المللی است. با تشتت آرایی که اکنون مشاهده می شود، تحقق رأی سدید و مجلس قوی با، اما و اگر های بسکمک روبرو است.

اکنون پرسش این است که در شرایط کنونی چه باید کرد؟ تا دقایقی که نگارنده این سطور را به رشته تحریر در می آورد، هنوز امکان وحدتی که به لیست فراگیری در جبهه انقلابی بینجامد تحقق عینی نیافته و به اخبار و گمانه ها محدود شده است. اگر وحدت تحقق یافت، تکلیف تقریباً مشخص است، اما اگر -به هر دلیل- چنین نشد، چه؟

در شرایطی که نقد هایی به لیست های ارائه شده، وارد است، آیا ارائه لیست های تلفیقی و به اصطلاح مِن ­عندی راهگشا است؟ عقل و تجربه سیاسی می گوید تولید و تکثر لیست نه تنها کمکی به حل مسئله نمی نماید، بلکه به سود افرادی خارج از جریان انقلابی خواهد بود. پراکندگی و تقسیم آرای حامیان انقلاب، عملاً به سود دیگران خواهد بود و نتیجه آن چرخیدن در روی پاشنه های کنونی و تداوم رنج ها و مصائب ناشی از تصدی غرب گرایان دور از مردم در کنار بی تفاوتی خانه ملت خواهد بود.

معمولاً یکی از نقاط مورد نقد در مورد لیست های اصلی انتخاباتی، وجود افراد پا به سن گذارده ای است که رأی دادن به آن ها برای بعضی جوانان انقلابی قدری سخت است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش تر فرموده اند که جوان­گرایی به معنای پیرزدایی نیست و طبیعت نهاد قانونگذار و سیاستگذاری مثل مجلس است که طیف وسیعی از کارگزاران نظام از پیران با تجربه گرفته تا جوانان بانشاط در آن حضور یابند. نمی توان توقع داشت که جوان گرایی در مجلس به معنای حذف ناگهانی تجربه های ذی قیمت باشد.

حتی اگر بر فرض محال جوان گرایی افراطی (به معنای حذف همه باتجربه ها) را هدف گذاری کنیم، تشتت آرا کنونی این هدف را دور از دسترس خواهد کرد. تجربه نشان می دهد تکثر لیست ها، به پیروزی مشاهیر و معاریف می انجامد و معمولاً بخت جوانان در این شرایط (به دلیل کمتر شناخته شدن) به مراتب کمتر است. واقعیت آن است که تولید لیست های انقلابی بیشتر خصوصا با نام جوانان انقلابی، به پیروزی پابه سن گذارده های غیرانقلابی کمک خواهد کرد!

با این تفاصیل، همچنان باید به وحدت و یا حداقل نزدیک شدن لیست های اصلی انقلابی امیدوار بود. باید عقلای جریان انقلابی را به عبور از سیم خاردار نفس و پرهیز از پنهان شدن پشت توجیهات دینی و انقلابی برای تکروی دعوت کرد، شاید مفید واقع شود. در کنار آن دعوت به خودانصرافی نامزد ها به نفع پیروزی جبهه انقلابی نیز مؤثر است. حتی آنان که تصور می کنند که در حق شان ظلم شده، بدین گونه مناعت طبع و برتری منافع انقلاب و مردم بر تمایلات شخصی را اثبات می کنند.

اگر فرآیند های فوق به نتیجه نرسید، آخرین راه مبنا قرار دادن لیستی که احتمال پیروزی بیشتری دارد، است. اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا برای رأی دادن به افرادی که نمی شناسیم حجتی داریم؟ بهترین پاسخ در بیانات رهبر معظم انقلاب یافت می شود. معظم له در سال 1392 درانتخابات شورا ها راه استفاده از تمام حق رأی را، اعتماد به فهرست اعلام کرده و فرمودند: من به 31 نفر برای شورای شهررأی دادم. البتّه بعضی ازاین حضرات رااز نزدیک می شناختم، بعضی راهم نمی شناختم، لکن اعتماد کردم به همین فهرست هایی که پیشنهاد می کنند و می دهند. و دو سال بعد در انتخابات مجلس دهم نیز فرمودند: به نظر بنده این جور می رسد که، چون یکایک افراد را ممکن است نشناسیم -خود بنده هم وقتی این فهرست ها را می آورند که بیایم رأی بدهم، بعضی از آدم های این فهرست ها را نمی شناسم، امّا اعتماد می کنم به آن کسانی که [این ها را]معرّفی کرده اند، و نگاه می کنم ببینم آن کسانی که این فهرست را معرّفی کرده اند چه کسانی هستند؛ اگر دیدم این ها آدم های متدین و مؤمن و انقلابی ای هستند، به حرف شان اعتماد می کنم و به [فهرست]آن ها رأی می دهم؛ اگر دیدم نه، کسانی که این فهرست را داده اند کسانی هستند که به مسائل انقلاب، به مسائل دین، به مسائل استقلال کشور خیلی اهمّیتی نمی دهند، دل شان دنبال حرف امریکا و غیرامریکا است، به حرف شان اعتماد نمی کنم؛ به نظر من این راه خوبی است ... اگرچنانچه کسانی این جور عمل بکنند و این تحقیق را بکنند، کار خودشان را انجام داده اند؛ خدای متعال ثواب خواهد داد، ولو اینکه در یک مورد، اشتباه هم اتّفاق بیفتد. مثلاً آن کسی که من خیال کردم آدم خوبی است و به او رأی دادم، اتّفاقاً آدم مطلوبی نباشد ولی من تلاش خودم را کرده ام و خدای متعال اجر خواهد داد.

بازگشت به صفحه رسانه ها

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 14 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: ipten.ir شناسه مطلب: 784

به "مجلس قوی، نیازمند رأی سدید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مجلس قوی، نیازمند رأی سدید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید