وزنه برداری

3 مدال خوشرنگ؛ چی از این بهتر؟!

پایان پیش بینی ها به واقعیت پیوست و کمیته بین المللی المپیک تصمیم گرفت تا المپیک 2020 با یک سال تعویق در تابستان 2021 برگزار شود.

26 اردیبهشت 1399