آمار جذب مشترک در ایام کرونا؛ همراه اول بیشترین، ایرانسل کمترین

به گزارش ایپتن، گزارش آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقطع زمانی منتهی به انتها سه ماهه دوم سال 1400 گویای آن است که همراه اول همچنان پیشتاز و پیشران ارایه فناوری نسل 4 در کشور بوده و بیش از مجموع مشترکان 2 اپراتور دیگر، کاربران را تحت پوشش قرار داده است.

آمار جذب مشترک در ایام کرونا؛ همراه اول بیشترین، ایرانسل کمترین

به گزارش آی تی آنالیز، بر اساس گزارش این سازمان از شرایط توسعه ارتباطات پهن باند ثابت و سیار و تفکیک فناوری های ارایه شده، همراه اول بیش از 38 میلیون مشترک تحت پوشش شبکه نسل 4 (4G) دارد. مقایسه این تعداد از مشترک زمانی حایز اهمیت است که مجموع مشترکان نسل 4 دو اپراتور دیگر یعنی ایرانسل و رایتل رقمی بیش از 35 میلیون مشترک را شامل می گردد.

بر اساس آمار مذکور همراه اول بالغ بر 10 میلیون مشترک نسل 3 و بیش از 38 میلیون مشترک نسل 4 را تحت پوشش دارد.

این در حالیست که تعداد مشترکان نسل 4 ایرانسل بیش از 32 میلیون نفر و تعداد مشترکان نسل 4 رایتل نیز بیش از 3 میلیون مشترک است.

به این ترتیب همراه اول در ارایه خدمات نسل 4 در ایران سهم بازاری 52.5 درصدی داشته و 48.5 درصد به جای مانده نیز در اختیار دو اپراتور ایرانسل و رایتل واقع شده است.

در خدمات نسل 3 هم همراه اول به دلیل در اختیار داشتن بیشترین مشترک و بزرگ ترین شبکه پوشش ارتباطات در کشور، بالغ بر 10 میلیون مشترک را تحت پوشش دارد که این آمار در مجموع 2 اپراتور ایرانسل و رایتل به کمی بیش از 6 میلیون مشترک می رسد.

و در نهایت اینکه بر اساس آمار تجمیعی مشترکان نسل 3 و 4، در ایران تا سرانجام سه ماهه دوم سال 1400، همراه اول با بیش از 48 میلیون مشترک از مجموع تعداد مشترکان ایرانسل با 38 میلیون مشترک و رایتل با 4 میلیون مشترک، همچنان پیشتاز بوده و 8 میلیون مشترک بیشتر را از نعمت خدمات 3G و 4G برخوردار نموده و مانع بروز شکاف دیجیتال و جلوگیری از محرومیت های ارتباطی در کشور شده است.

در همین حال آنالیز یک آمار دیگر در مورد اندازه افزایش مشترکان اپراتورهای موبایل و مقایسه این اطلاعات با یکدیگر نیز حاوی نکات جالبی است.

آنالیز آمار رگولاتوری از مقطع زمانی 3ماهه چهارم سال 98 تا 3ماهه دوم سال 1400 که مقارن با ایام کرونا بود نشان می دهد که همراه اول بیشترین جذب مشترک را داشته است. پس از همراه اول، رایتل بالاترین درصد جذب مشترک را داشته و در سرانجام نیز ایرانسل کمترین درصد جذب مشترک را در مقطع مذکور داشته است.

این در حالیست که در ایام کرونا کشور با بی سابقه ترین حجم تقاضای مشترکان و هجوم به خدمات ارتباطاتی و اینترنت روبرو شد و از سوی دیگر نیز تعاملات جهانی با رکود روبرو شده بود که امر توسعه زیرساخت ها و ظرفیت ها را با کندی و مشکل روبرو می کرد.

با این وجود بر اساس آمار، همراه اول در برهه روبروه با معضل کرونا، توانست تعداد مشترکان خود را از 34 میلیون مشترک در 3ماهه چهارم سال 98 به بیش از 48 میلیون مشترک تا 3ماهه دوم سال 1400 برساند و به این ترتیب با 42.25درصد رشد، بیشترین مشترک در کشور را از نعمت خدمات ارتباطی بهره مند کرد.

پس از همراه اول، رایتل واقع شده است که به نسبت تعداد مشترکان خود و با 29.30درصد توانست در رتبه دوم تغییر تعداد مشترکان در ایام کرونا بایستد.

در جایگاه آخر از نظر درصد جذب مشترکان از سرانجام سال 98 تا زمان کنونی نیز ایرانسل واقع شده است که با 19.15درصد رشد توانست تعداد مشترکان خود را از حدود 32 میلیون مشترک به 38 میلیون مشترک برساند.

نکته قابل توجه آنکه این اختلاف در تعداد مشترکان و اقدامات همراه اول در توسعه خدماتش در اقصانقاط کشور امروز باعث بهره مندی میلیون ها نفر از ارتباطات، اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و متعاقب آن خدمات آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و دولت الکترونیکی در کشور به ویژه در 2 سال گذشته و برخورد با بحران کرونا شده است که در صورت نبود این اقدامات، کشور با محرومیت های آموزشی، مالی و فرهنگی زیادی روبرو می شد.

گزارش آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقطع زمانی منتهی به سرانجام سه ماهه دوم سال 1400 گویای آن است که همراه اول همچنان پیشتاز و پیشران ارایه فناوری نسل 4 در کشور بوده و بیش از مجموع مشترکان 2 اپراتور دیگر، کاربران را تحت پوشش قرار داده است.

به گزارش آی تی آنالیز، بر اساس گزارش این سازمان از شرایط توسعه ارتباطات پهن باند ثابت و سیار و تفکیک فناوری های ارایه شده، همراه اول بیش از 38 میلیون مشترک تحت پوشش شبکه نسل 4 (4G) دارد. مقایسه این تعداد از مشترک زمانی حایز اهمیت است که مجموع مشترکان نسل 4 دو اپراتور دیگر یعنی ایرانسل و رایتل رقمی بیش از 35 میلیون مشترک را شامل می گردد.

بر اساس آمار مذکور همراه اول بالغ بر 10 میلیون مشترک نسل 3 و بیش از 38 میلیون مشترک نسل 4 را تحت پوشش دارد.

این در حالیست که تعداد مشترکان نسل 4 ایرانسل بیش از 32 میلیون نفر و تعداد مشترکان نسل 4 رایتل نیز بیش از 3 میلیون مشترک است.

به این ترتیب همراه اول در ارایه خدمات نسل 4 در ایران سهم بازاری 52.5 درصدی داشته و 48.5 درصد به جای مانده نیز در اختیار دو اپراتور ایرانسل و رایتل واقع شده است.

در خدمات نسل 3 هم همراه اول به دلیل در اختیار داشتن بیشترین مشترک و بزرگ ترین شبکه پوشش ارتباطات در کشور، بالغ بر 10 میلیون مشترک را تحت پوشش دارد که این آمار در مجموع 2 اپراتور ایرانسل و رایتل به کمی بیش از 6 میلیون مشترک می رسد.

و در نهایت اینکه بر اساس آمار تجمیعی مشترکان نسل 3 و 4، در ایران تا سرانجام سه ماهه دوم سال 1400، همراه اول با بیش از 48 میلیون مشترک از مجموع تعداد مشترکان ایرانسل با 38 میلیون مشترک و رایتل با 4 میلیون مشترک، همچنان پیشتاز بوده و 8 میلیون مشترک بیشتر را از نعمت خدمات 3G و 4G برخوردار نموده و مانع بروز شکاف دیجیتال و جلوگیری از محرومیت های ارتباطی در کشور شده است.

در همین حال آنالیز یک آمار دیگر در مورد اندازه افزایش مشترکان اپراتورهای موبایل و مقایسه این اطلاعات با یکدیگر نیز حاوی نکات جالبی است.

آنالیز آمار رگولاتوری از مقطع زمانی 3ماهه چهارم سال 98 تا 3ماهه دوم سال 1400 که مقارن با ایام کرونا بود نشان می دهد که همراه اول بیشترین جذب مشترک را داشته است. پس از همراه اول، رایتل بالاترین درصد جذب مشترک را داشته و در سرانجام نیز ایرانسل کمترین درصد جذب مشترک را در مقطع مذکور داشته است.

این در حالیست که در ایام کرونا کشور با بی سابقه ترین حجم تقاضای مشترکان و هجوم به خدمات ارتباطاتی و اینترنت روبرو شد و از سوی دیگر نیز تعاملات جهانی با رکود روبرو شده بود که امر توسعه زیرساخت ها و ظرفیت ها را با کندی و مشکل روبرو می کرد.

با این وجود بر اساس آمار، همراه اول در برهه روبروه با معضل کرونا، توانست تعداد مشترکان خود را از 34 میلیون مشترک در 3ماهه چهارم سال 98 به بیش از 48 میلیون مشترک تا 3ماهه دوم سال 1400 برساند و به این ترتیب با 42.25درصد رشد، بیشترین مشترک در کشور را از نعمت خدمات ارتباطی بهره مند کرد.

پس از همراه اول، رایتل واقع شده است که به نسبت تعداد مشترکان خود و با 29.30درصد توانست در رتبه دوم تغییر تعداد مشترکان در ایام کرونا بایستد.

در جایگاه آخر از نظر درصد جذب مشترکان از سرانجام سال 98 تا زمان کنونی نیز ایرانسل واقع شده است که با 19.15درصد رشد توانست تعداد مشترکان خود را از حدود 32 میلیون مشترک به 38 میلیون مشترک برساند.

نکته قابل توجه آنکه این اختلاف در تعداد مشترکان و اقدامات همراه اول در توسعه خدماتش در اقصانقاط کشور امروز باعث بهره مندی میلیون ها نفر از ارتباطات، اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و متعاقب آن خدمات آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و دولت الکترونیکی در کشور به ویژه در 2 سال گذشته و برخورد با بحران کرونا شده است که در صورت نبود این اقدامات، کشور با محرومیت های آموزشی، مالی و فرهنگی زیادی روبرو می شد.

منبع: انتخاب
انتشار: 12 دی 1400 بروزرسانی: 12 دی 1400 گردآورنده: ipten.ir شناسه مطلب: 1901

به "آمار جذب مشترک در ایام کرونا؛ همراه اول بیشترین، ایرانسل کمترین" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آمار جذب مشترک در ایام کرونا؛ همراه اول بیشترین، ایرانسل کمترین"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید